kuchibeni kohaku         ippon hi kohaku       nidan kohaku        sandan kohaku       yondan kohaku

                                                       
  maruten kohaku    menkaburi kohaku     inazuma kohaku          taisho sanke    nidan taisho sanke 

                                                    
tsubo sumi taisho sanke    showa sanke            hi showa              kindai showa           shiro bekko

                                                              
       aka bekko              ki bekko      doitsu aka bekko     doitsu shiro bekko     ginrin shiro bekko 

                                                     
  tancho kohaku       tancho sanke         tancho showa  tancho doitsu kohaku   tancho ginrin kohaku

                                                           
      shiro utsuri                hi utsuri                   ki utsuri         doitsu shiro utsuri       ginrin shiro utsuri 

                                                     
      ai-goromo             sumi koromo           budo koromo         koromo showa           ginrin kohaku

                                                              
    ginrin sanke            ginrin showa                   asagi                      hi asagi                  ginrin asagi


                                                            
       shusui                    hi shusui               yamabuki ogon           cream ogon           platinum ogon


                                                           
    orenji ogon        kinginrin hi ogon       doitsu platinum ogon         hariwake         doitsu hariwake


                                                           
        kujaku                  doitsu kujaku              kikusu              platinum kohaku       yamato nishiki


                                                                
    doitsu yamato           nishiki  kinsui             kin showa               kinki utsuri             ginshiro utsuri


                                                                   
       kinhi utsuri              aka-muji                      kigoi                       sora goi                   chagoi


                                                                   
    ginrin chagoi          ochiba shigure     doitsu ochiba shigure  ginrin ochiba shigure          goshiki


                                                                     
    ginrin goshiki             kage sanke             kage hi utsuri         kage shiro utsuri           midorigoi


                                                                
       hageshiro                 kumonryu             beni kumonryu            aka matsuba          mizuho ogon

                                                                      
                    shiro matsuba            doitsu kohaku           doitsu sanke            doitsu showa